Illustration: Årstiderne Arkitekter

Gødvad Enge-byggeri sættes nu i gang

Gødvad Enge er et nyt bæredygtigt bydelsprojekt udviklet af Silkeborg Kommune. Nu går boligforeningen AB Silkeborg i gang med byggeriet af de første boliger i området.

Det særlige træk ved Gødvad Enge er områdets ambition om at blive en bydel i vandbalance. Årstiderne Arkitekter har tegnet en bæredygtig bebyggelse, der skal leve om til den ambition.

Bebyggelsen består af 30 boliger i 15 dobbelthuse, samlet omkring et åbent og rekreativt landskabs-rum. Det grønne rum består af en kombineret passage og vandløb gennem hele området, suppleret med en vandlegeplads, der synliggør områdets håndtering af regnvand til rekreative formål.

Dobbelthusene består af en 1-plans bolig mod vest, og det naturlige terrænspring, kombineret med en skrånende tagflade, giver plads til en 2-plans bolig mod øst. 1-plansboligerne er 3- og 4-rums boliger, hvorimod alle 2-plansboligerne er rummelige 4-rums boliger.

Boligerne opføres i robuste materialer med lang levetid, og omkring bebyggelsen vil græsset få lov at gro vildt, så husene står midt i det grønne.

Der er i alt planer om 170 boliger i en kombination mellem parcelhuse og almene boliger.