Foto: Silkeborg Kommune

Kommunen klar til Torve-ekspropriation

På det ekstraordinære byrådsmøde forleden besluttede Byrådet at ekspropriere et areal på 13 m2 til et gangareal, der er nødvendigt for at kunne bygge indkørslen til p-kælderen på Torvet.

Byrådet besluttede desuden en underjordisk ekspropriation til de midlertidige jordankre, der skal skydes under bygningerne langs Torvet, så siderne i p-kælderen ikke skrider sammen, når Enggaard graver ud.

Entreprenøren A. Enggaard har ikke været i stand til at opnå frivillige aftaler med alle ejerne omkring Torvet om, at man kan bore de såkaldte jordankre ind under deres ejendomme.

Derfor måtte politikerne gennem ekstra møder i vej- og trafikudvalget, i økonomi- og erhvervsudvalget og til sidst i byrådet for at kunne godkende ekspropriationen.

Nu kan A. Enggaard derfor uden problemer søge om byggetilladelse til at anvende jordankre i den jord, der nu tilhører kommunen.

Arbejdet med jordankre starter allerede i slutningen af denne måned.