Rodelundvej får ny rundkørsel

Mødet mellem Rodelundvej og Jævndalvej har adskillige gange ført til uheld, senest i januar måned. Nu får T-krydset en rundkørsel.

Den kommunale trafiksikkerhedsplan fra 2013 foreslog, at der skulle laves et lyssignal i krydset, men det forslag har Vej- og Trafikudvalget nu ændret.

Det er vurderingen, at en rundkørsel vil påvirke trafikken på Rute 52 mindre, både i og uden for myldretiden.

Den typiske ulykke i krydset kan forhindres med både lyskryds og rundkørsel, men et lyskryds kan til gengæld skabe en ny situation.

Et signalanlæg i åbent land skal etableres, så det skifter alt afhængig af trafikken. Derfor kan der opstå situationer, hvor lokalkendte bilister forventer, at lyset skifter til grøn i sidste øjeblik og ikke tager nok af farten.

En rundkørsel er halvanden million kroner dyrere, end et lyssignal. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2017.