Voel-Sorring cykelsti kommer nærmere

En cykelsti mellem Voel og Sorring er nu et skridt nærmere en realisering. Vej- og Trafikudvalget har godkendt en skitse og beder nu byrådet om penge.

En strækning på lidt mere end ni km skal dækkes med asfalt, før skolebørn og andre kan cykle sikkert mellem Voel og Sorring.

En foreløbig skitse til cykelstien omfatter en enkeltrettet cykelsti på begge vejsider af den 4,6 km lange strækning. Stierne tilsluttes rundkørslen i Voel og byporten i Sorring.

I Voel skal cykelstien anlægges som en halvanden meter bred kantbane på den eksisterende vejbane. I åbent landskab skal der laves en skillerabat af græs.

Hele projektet koster 9 millioner kroner, hvoraf de 3,6 millioner kommer fra en national cykelstipulje.

Nu skal byrådet tage stilling til en bevilling på de resterende 5,4 millioner kroner. Hvis de godkender, kan cykelstien formentlig stå færdig i løbet af sensommeren 2017.