Foto: Silkeborg Kommune

7 skoletandlæger lukker for undersøgelser

Børn i Silkeborg har i dag så sunde tænder, at Kommunen nedlægger syv skoletandlægers mulighed for at lave undersøgelser. Fremover skal klinikkerne kun forebygge.

I dag består den kommunale tandpleje af 13 klinikker i alt. Seks af dem er behandlingsklinikker, mens de resterende syv kun laver undersøgelser og forebyggelsesarbejde.

Tandsundheden for børn og unge er markant forbedret gennem de seneste årtier. Derfor går der i gennemsnit 16 måneder mellem indkaldelsen til undersøgelse hos skoletandlægen.

Et faldende børnetal og de sundere tænder betyder, at de seks behandlingsklinikker nu har kapacitet til at tage sig af alle undersøgelser.

Så fremover vil klinikkerne for Hvinningdal-, Buskelund-, Skægkær-, Langsø-, Sejs, Fårvang og Bryrup Skoler kun lave forebyggende arbejde. Det vil betyde øget transport for elever og forældre fra de skoler, når de skal til undersøgelse hos en af de seks behandlingsklinikker.

Ændringen vil træde i kræft på de syv klinikker i løbet af året.

Behandlingsklinikkerne:
Balle-, Sølyst-, Dybkær-, Gjern, Frisholm og centralklinikken i Hostrupsgade.