Foto: genrefoto

Samarbejde skal hjælpe ensomme ældre

På onsdag den 24. februar vil Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank og formanden for Ældre Sagen i Silkeborg Kommune Bente Noesgaard underskrive en samarbejdsaftale, som vil støtte ældre mennesker i kommunen, der har brug for hjælp eller er ensomme.

- Når det gælder om at hjælpe ofte ensomme ældre til at opnå en bedre livskvalitet, kan vi noget i fællesskab. Kommunens medarbejdere kan se, hvor behovene er, og vi kan som frivillig organisation gå ind og yde en uformel omsorg. Det kan fx være i form af en besøgsvens ugentlige besøg, er Inge Bank og Bente Noesgaard enige om.

Ældre Sagens hjælp kan for eksempel være tryghedsopkald, motionsvenner eller en hjælpende hånd, altså praktisk hjælp. Og underskriften på papiret er med til at sætte ord på et godt samarbejde.

Aftalen bliver underskrevet onsdag den 24. februar klokken 12 i Medborgerhuset på Bindslevs Plads.