Vinterbadning i Almind Sø frarådes

Silkeborg Kommune fraråder nu vinterbaderne fra at tage en vinterdukkert i Almind Sø.

Årsagen er giftige blågrønalger der, trods navnet, er røde.

Algerne ligger i vandoverfladen, og er fastfrosset i isen ved Øster Søbad, som er et populært sted for vinterbadere.

Silkeborg Kommune anbefaler, at der ikke bades så længe den rødlige farve er synlig.

Hvis Vestre Søbad er upåvirket, kan der bades her i stedet. Vær dog opmærksom på, at algerne kan flytte sig til andre steder i Almind Sø, hvis vinden vender.

De røde alger er sandsynligvis en art af blågrøn alge, der som regel lever på dybt vand. Algerne kan være giftige og kan blandt andet give hudgener, hovedpine og kvalme.

Silkeborg Kommune vil følge situationen nøje, og der vil blive opsat skilt ved Østre Søbad med oplysning om, at badning frarådes.

Når situationen forbedres, vil skiltet blive fjernet.