Illustrationen stammer fra en kommunal arkitektkonkurrence om hele Søtorvet. Konkurrencen blev afholdt i 2010.

Nu skal der samles 500 mio. til Jorn

Museum Jorn vil gerne bygge et varemærke for Silkeborg, et stort museum på Søtorvet. Nu er museet klar til at søge fondsmidler på 500 millioner kroner til byggeriet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bevilget 2,25 millioner kroner, der skal bruges på fundraising og andre initiativer, der skal sikre, at projektet realiseres.

De seneste tre år har styregruppen 'Colored by Jorn' arbejdet på planerne til et nyt museum. Konklusionen på arbejdet er, at der skal bygges et museum på Søtorvet, der er dobbelt så stort som det nuværende.

Museet koster 500 millioner at bygge, og de penge skal komme fra fonde. Derfor skal der nu ansættes en fundraiser, der skal arbejde de næste tre år på at skaffe pengene.

Når pengene er fundet, skal der afholdes en arkitektkonkurrence, og så kan byggeriet begynde i 2020.

Kommunen øger støtten
Selvom Silkeborg Kommune ikke skal betale for byggeriet af museet, vil det kaste andre udgifter af sig.

Grunden på Søtorvet, hvor museet skal bygges, er ejet af Kommunen, og den skal stilles gratis til rådighed.

Når det nye Museum Jorn er færdig, vil Kommunen øge driftstilskuddet fra 4,75 til 7,66 millioner kroner.

Det nye museum forventer at få 100.000 gæster årligt, hvilket er det dobbelte af de nuværende besøgstal.