Kommunen vil ensrette IT-systemer

Fire afdelinger i Silkeborg Kommune beskæftiger sig med handicappede og udsatte børn og voksne. Nu skal de have IT-systemer, der kan tale bedre sammen.

IT-virksomheden EG, der sidste år overtog Silkeborg Data, har modtaget en ordre på en unik og samlet IT-løsning til de fire afdelinger.

- Silkeborg Kommune har store forventninger til samarbejdet med EG om udviklingen af et fagligt, bredt funderet it system, siger udviklingskonsulent Henrik Vind, Silkeborg Kommune.

Kontrakten mellem EG og Silkeborg Kommune omfatter levering af et system til 800 brugere af kommunens sociale dag- og døgntilbud og 200 sagsbehandlere på voksen- og børneområdet.

- Vi har stillet store krav til sammenhængskraften i det socialfaglige it system. Èt fælles IT-system til fire afdelinger åbner for nyt fagligt potentiale. Borgeren skal være i centrum – også i it-mæssig forstand, siger Henrik Vind.

Herning-virksomheden EG har allerede leveret it-systemer til en lang række andre kommuner.