Illustration: Laban Arkitekter

Naturforening vil forhindre byggeri

Byggeriet af tre punkthuse på henholdsvis tre, fem og syv etager skal stoppes, hvis det står til lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN), det skriver mja.dk.

Søhaven hedder byggeriet med 30 lejligheder, der efter planen skal opføres på hjørnet af Sølystvej og Borgergade.

Lokalplanen for byggeriet er endnu i offentlig høring frem til 1. marts, men DN vil ikke tillade, hvad de kalder et omfattende indgreb i søbeskyttelseslinjen. Hvis politikerne dispenserer fra søbeskyttelseslinjen, så vil DN klage over beslutningen.

Grunden på hjørnet er i dag et meget velegnet levested for flagermus, og der står flere gamle og bevaringsværdige træer, det skriver mja.dk.

Hvis der skal bygges tre punkthuse, skal 75 meter af Frøbækken rørlægges, og det vil fjerne et fødesøgningssted for blandt andet oddere og isfugle.

På baggrund af de to hensyn siger Naturfredningsforeningen nej til projektet Søhaven.

Grunden ved Viborgbroen blev allerede i 2014 solgt til ejendomsselskabet Herm. Rasmussen, selvom lokalplanen ikke var på plads.