Rovfugleekspert Kim Skelmose fra Dansk Ornitologisk Forening sammen med en af de fire "tjenesteboliger". Foto: Dan Enkelund.

Falkevej skal bruge flere falke

Regionshospitalet Silkeborg går nye veje for at holde bestanden af skadedyr nede. Falkevej skal have flere falke.

- Vi ser frem til at kunne afskaffe fælder og gift på terrænet og udliciterer derfor bekæmpelsen af skadedyrene til fire par rovfugle, sådan skriver hospitalet i en humoristisk stillingsannonce til dyrene.

Hospitalet har opsat fire "tjenesteboliger", der er klar til at modtage to par tårnfalke og to par natugler, men andre rovfugle kan også komme på tale.

- Vi lægger vægt på, at vores partnere har et falkeblik for vores fælles interesse i sagen. Vi kræver lyst og evne til ihærdig patruljering – og at de fornødne nedslag udføres hurtigt, diskret og med præcision, står der i stillingsopslaget.

Ud over indsatsen mod de firbenede skadedyr, overvejer Regionshospitalet også tiltag i bekæmpelsen af råger, alliker og duer. Her er vandrefalke en mulighed.

Du kan læse hele stillingsopslaget på Hospitalsenhed Midt.