Debat: Vi spiller fallit på børneområdet

Kære Byrådspolitikere (og forældre),

Byrådet har varslet besparelser på 4 procent inden for daginstitutionsområdet! Problemet er at der IKKE er mere at give af.

Fra 2007 og til 2012 fik daginstitutionsområdet 2 gange 7 % besparelser og en gang 8 % besparelse. Fra 1986-2017 er normeringen forringet med 2,6 flere børn pr. voksen i vuggestuerne og 4,8 flere børn pr. voksen i børnehaverne. Nu planlægges der så yderligere besparelser på 4 procent?

Institutionerne fyldes med såkaldte gratister for bare at have en nogenlunde normering således der kan være hænder til modtagelse, bleskift, spisesituationer, hjælp med overtøj mv. Selvom dybt engagerede mennesker er der ikke tale om uddannet personale, men om studerende, praktikanter og mennesker i nyttejob.

De er kun kortvarigt i vores børns liv af samme grund, og har ikke den samme viden og indsigt som uddannet personale. Hænder og ansigter forsvinder hurtigere end børnene kan lære vedkommendes navne at kende.

Således kender min 3årige søn ikke navnene på alt personale i sin børnehave. Med den dårlige normering må man ofte afvente at ”give sit barn videre” og tiden til at spørge til sit barn og dets trivsel er sjældent muligt. Der er ofte børn der venter på personale ved og under bleskift, toiletbesøg og putning!

Det er ikke svært at forstå at det uddannede personale sygemeldes bl.a. grundet stress, så der kræves endnu flere midlertidige hænder. Med en besparelse på 4 procent, er det svært at tro, at det ikke kommer til at koste yderligere personalemæssige ressourcer!

Vores engagerede leder af Midtbyens institutioner i Silkeborg har nu valgt at sige stop og gå på efterløn. Efter at have kæmpet en hård og mangeårig kamp for vores børn. Nedskæring efter nedskæring. Hun magter forståeligt nok ikke flere forringelser for børnene.

Jeg – og helt sikket andre småbørnsforældre - ønsker at høre fra jer politikere: hvad I tænker at der mere kan spares på?

Selv budgetterne til børnenes legetøj, legepladser og vedligehold af dem har I groft beskåret.

På byrådsmødet den 29. februar, gav I udtryk for, at I ønsker dialog med os forældre om besparelserne. Det bliver en svær dialog om at tage mere fra dem I allerede har sparet grotesk meget på og som nu knap har det mest basale.

Vi taler om små børn uden hørbare stemmer! Men de har forældre med stemmer – også til næste byrådsvalg!

Fra en dybt bekymret forælder

Helle Cecilie Lønstrup, Lysbrogade 12, Silkeborg.