Sådan fordeles ældremilliarden lokalt

Til sommer skal Silkeborg Kommune have vedtaget en værdighedspolitik for ældre, hvis Kommunen skal have andel i ældremilliarden. 15,3 millioner kroner på spil.

Regeringen har i 2016 og de kommende år afsat én milliard kroner årligt, der skal bruges på ældreomsorg i kommunerne. Med pengene følger et krav om en fast politik for ældres værdighed.

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje.

I morgen bliver et forslag til en værdighedspolitik sendt i høring hos blandt andre Ældrerådet, og så i slutningen af april skulle byrådet gerne vedtage den.

Når Silkeborg Kommune så modtager de 15,3 millioner kroner af ældremilliarden, så foreslår Sundhed og Omsorg, at de fordeles således i 2016:

  • 4,5 millioner kroner skal gå til plejecentrene, hvor pengene blandt andet skal gå til demente og til at øge normeringen.
  • 2,7 millioner kroner skal bruges til at oprette midlertidige plejepladser.
  • 1,8 millioner skal bruges på sygeplejen, så koordineringen mellem pleje og sundhedsvæsen kan blive bedre.
  • 1,75 millioner skal gå til hjemmeplejen, hvor de skal støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt. Der skal også indføres systematisk ernæringsscreening for at opdage under- og fejlernærede ældre tidligere. En del af pengene skal også bruges på at bekæmpe ensomhed blandt de ældre.
  • 1,0 million kroner bruges på at nedbringe sagsbehandlingstider og leveringstider på hjælpemidler.
  • 3,5 millioner kroner afsættes til at opretholde det nuværende serviceniveau inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
  • De sidste 50.000 kroner går til administration.