Foto: Silkeborg Kommune

Politikerne arbejder på nyt skole-forslag

De politiske drøftelser om en ny skolestruktur i Silkeborg Kommune er nu i gang. Der er formentlig et nyt forslag på bordet om nogle uger.

- Vi har nogle gode og konstruktive drøftelser, hvor alle partier og løsgængere i byrådet deltager, siger borgmester Steen Vindum (V).

Politikerne har blandt andet flere hundrede sider høringssvar at tage udgangspunkt i, når de skal sammensætte et nyt forslag til en ny skolestruktur.

- Udfordringen er, at svarene ikke peger i samme retning. Derfor er det vores opgave som politikere at finde den bedste løsning, som tilgodeser flest muligt indenfor de rammer, vi har. Men at gøre alle tilfredse, det tror jeg bliver en udfordring, siger Søren Kristensen (S), der er formand for Børne- og Ungeudvalget.

Borgmester Steen Vindum vil gerne have så bred politisk opbakning, som det er overhovedet er muligt at få, fordi skolerne berører så mange personer.

- Jeg forventer, at drøftelserne kommer til at vare endnu nogle uger, før det munder ud i et nyt forslag til en skolestruktur. Målet er fortsat, at vi kan træffe en beslutning i byrådet før sommerferien, fordi vi skylder forældre og ansatte en afklaring på, hvordan strukturen bliver fremover, så de ved, hvad de skal forholde sig til, siger Steen Vindum.