Foto: Silkeborg Kommune

Kom med og forbedr ældres hverdag

Nu har interesserede borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere mulighed for at komme med idéer til, hvordan ældre på plejecentre i kommunen kan få den bedst mulige tilværelse i hverdagene.

Ældre- og Handicapudvalget inviterer til fire idékonferencer forskellige steder i kommunen, hvor deltagere har mulighed for at komme med input til, hvad nye plejeboligplan skal indeholde.

Brainstormingen tager udgangspunkt i Det Gode Hverdagsliv, og udvalget vil gerne beskrive de værdier, der er med til at give borgere på plejecenter et liv fyldt med mening og værdi.

Idéerne kan dække alt fra aktiviteterne for de ældre, indretningen og udformningen af plejecentrene og hvad maden skal være.

Sidder du inde med gode idéer, så kan du deltage i den første idékonference på mandag den 14. marts i Arena Midt i Kjellerup klokken 14-16.30. Du kan læse mere om dagene, og hvor og hvornår de ligger, på kommunens hjemmeside.