Foto: Silkeborg Kommune

Direktør Leif Sønderup går på pension

Efter ni år som kommunaldirektør i den gamle Gjern Kommune og efterfølgende ni år som direktør i Silkeborg Kommune, har Leif Sønderup meddelt, at han ønsker at gå på pension med udgangen af oktober i år.

Leif Sønderup fyldte 60 i fjor, og han ønsker at gå på pension samtidig med hustruen Mette.

- Jeg har taget Leif Sønderups ønske til efterretning og vil gerne takke ham for hans mangeårige indsats og de resultater, han har skabt i samarbejde med dygtige kolleger og medarbejdere, siger borgmester Steen Vindum.

Borgmesteren vil nu tage en drøftelse med Økonomi- og erhvervsudvalget og Direktionen, om direktionens fremtidige opgaver og sammensætning.

Silkeborg Kommune nedlagde fra nytår en direktørstilling for at spare penge.