Foto: Hospitalsenhed Midt

Stor patient-tilfredshed på sygehuset

En ny landsdækkende undersøgelse af patienternes oplevelser på de danske sygehuse giver høj karakter til Silkeborg.

Regionshospitalet Silkeborg scorer både over gennemsnittet for regionen og landsplan.

Flere hundrede patienter her i byen er i efteråret blevet spurgt om deres tilfredshed med et ophold, planlagt eller akut.

I spørgeskemaet skulle opholdet, plejen og behandlingen vurderes på en skala fra 1 til 5.

Blandt de akutte patienter scorer Diagnostisk Center 4,47 point, mens Center for planlagt kirurgi scorer 4,58 point.

De to vurderinger er langt over gennemsnittet for både regionen og landsplanen, der scorer henholdsvis 4,07 og 3,96 point.

De samme to afdelinger scorer også over lands- og regionsgennemsnittet for planlagt indlæggelser og planlagte behandlinger uden indlæggelse, men forskellen er mindre.

Samlet indtager hospitalerne i Region Midtjylland førstepladsen blandt landets fem regioner.