6. klasser hædres for innovativ bistade

Fire dygtige elever fra Buskelundskolens 6. årgang har netop vundet Innovationsprisen på Toolcamp ved Danmarks Læringsfestival 2016 i Bella Centret. Eleverne stillede op med et nyt bistade.

Festivalen er arrangeret af Undervisningsministeriet, som begrunder udvælgelsen sådan:

- Buskelundskolens projekt skaber bedre betingelser for både bier og biavlere, og det bygger på tæt samarbejde med designproces og forskellige teknologier.

I morgen kl. 10.00 er eleverne og deres lærer inviteret ind til borgmester Steen Vindum for at blive ønsket tillykke.

Der diskes op med tale, alkoholfri bobler og kransekage til de innovative børn.

Opfindelse af nye bistader
Eleverne har lavet et bi-projekt, der kan tilgodese både bier og biavler, da bier er en truet dyreart. Ideen er opstået på baggrund af et undervisningsforløb på skolen om global opvarmning og truede dyrearter.

Der er blevet produceret nye bistader, som kan anvendes modulært, så de er lettere at flytte for avleren. Bidronningen har et rum for sig, og avleren har et modul til tavler.

Ideerne er opstået på baggrund af interviews og feltstudier hos flere biavlere. Eleverne har arbejdet på Fablab Silkeborg med at få produceret delene i laserskæring og 3D print, og de har fået lavet tryk på t-shirt.