Flere bekymrede forældre mødte også op til byrådsmødet i slutningen af februar. Dengang havde de også taget deres børn med. På billedet ses Anja Bisgaard Gaede, formand for Forældrenævnet. Foto: Margrethe Løkkegaard

Forældre inviterede byrådet i børnehave

Samtlige medlemmer af byrådet fik i går en personlig invitation til at besøge en kommunal daginstitution, før de skal beslutte besparelser på børneområdet. Forældrenævnet stod bag invitationerne.

Adskillige bekymrede forældre og repræsentanter fra Forældrenævnet mødte i går op til byrådsmøde for at kæmpe mod kommende besparelser på børne- og ungeområdet.

Forældrenævnet består af forældre, der gerne vil gøre noget aktivt for deres børns vilkår i daginstitutioner.

Flere af de pågældende forældre stillede op til dialog med byrådet og fremlagde forskellige argumenter for, at der ikke skal skæres på børneområdet.

- Det forholder sig sådan, at Silkeborg har Danmarks ringeste gennemsnitlige normering - på linje med Jammerbugt, Esbjerg, Haderslev, Odense og Stevns kommuner, ifølge KORAs opgørelse, sagde næstformand i Forældrenævnet, Rikke Christiansen, til byrådet.

Ifølge Forældrenævnet kan nye besparelser være med til at bringe Silkeborg længere ned i normeringen.

Forældrene opfordrede i stedet til at investere i de 0-6-årige.

- Lige præcis i forhold til børne- og ungeområdet viser forskning, at investeringer i 0-6 års alderen betaler sig på den lange bane, sagde Marie Møller, der er medlem af Forældrenævnet, til byrådet.

Til sidst uddelte Forældrenævnet personlige invitationer til alle byrådets medlemmer.

- Vi vil gerne oplyse og vise jer, hvordan det står til inden I skærer budget-lagkagen. Vi håber I vil skrive og aftale en tid inden den 5. april, sagde Anja Bisgaard Gaede, der er formand for Forældrenævnet.

Borgmester Steen Vindum (V) takkede Forældrenævnet for invitationerne, og så fortalte han, at han ville hjem og tjekke tallene for Silkeborg nomering.

Ifølge KORAs opgørelse er nomeringen i Silkeborg på 83 procent af gennemsnittet for institutioner. I Odense er normeringen 69 procent.

KORA er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.