Aalborg Universitet (Foto: www.aau.dk)

Kommunen med i hypnose-projekt

Silkeborg Kommune og Aalborg Universitet er gået sammen om et forskningsprojekt, hvor ledige med forskellige skader i hjernen får tilbudt hypnosebehandling.

Bag projektet står cand.psych. og ph.d. Jonas Lindeløv fra Aalborg Universitet, som tidligere har påvist stor effekt af hypnosebehandling af netop senhjerneskadede og andre med symptomer som smerter, træthed og problemer med hukommelse og koncentration.

Alle deltagere i forskningsprojektet oplevede fremgang og fik nemmere ved at klare sig både hjemme og på en arbejdsplads.

Projektet vil omfatte i alt 50 ledige, hvor den ene halvdel har dokumenteret senhjerneskade efter slagtilfælde og den anden halvdel har følger efter for eksempel piskesmæld eller hjernerystelse.

Alle 50 bliver tilbudt hypnose, og så vælger de selv, om de vil tage imod tilbuddet. Nogle af behandlingerne vil erstatte de samtaler, som de ledige normalt er med til.

- Vi har fået chancen for at give en gruppe ledige et tilbud, som i tidligere forsøg på Aalborg Universitet har vist sig at være meget effektivt. Samtidig kan vi bidrage til forskning i, hvordan man hjælper mennesker med forskellige former for hjerneskade og dermed forbedrer den måde de fungerer i dagligdagen og deres tilknytning til arbejdsmarkedet, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune Ivan Greve (S).

Deltagerne vil blive hypnotiseret flere gange over en måned og bliver testet både før og efter hypnosen. Deres pårørende vil også blive interviewet, og alle test bliver som kontrol gennemført med 50 personer, som ikke får hypnose.

Aalborg Universitet har i et tidligere forsøg givet otte hypnosebehandlinger, som viste at have en effekt. Deltagerne fik bedre arbejdshukommelse og fungerede bedre i dagligdagen, både hjemme og på arbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget har netop sagt god for projektet, og Silkeborg Kommune søger nu i samarbejde med Aalborg Universitet fondsmidler til at sætte forskningen i gang.