Hans Okholm (SF) håber, at projektet med husning af udsatte og boligløse på Hotel Impala kan blive en realitet. Foto: Silkeborg Kommune

SF ønsker en plan for flere pædagoger

Silkeborg er under landsgennemsnittet, når det kommer til antallet af pædagoger i daginstitutionerne. SF vil have en plan for at få kommunen i top inden for otte år.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede i går de kommende års økonomi i Silkeborg. På mødet fremsatte Hans Okholm (SF) et forslag om en målsætning for Silkeborgs børnehaver og vuggestuer.

- SF foreslår, at der inden for de næste fire år sigtes målrettet efter, at normeringen i Silkeborg skal være blandt den bedste halvdel af kommunerne. Inden for otte år skal den hæves til den bedste tredjedel, siger Hans Okholm (SF).

Ifølge Hans Okholm blev forslaget ikke godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- Derfor tager SF forbehold for den økonomiske politik fremadrettet og vil i de kommende forhandlinger om budgettet søge at få forslaget indarbejdet. Vi kan ikke være andet bekendt, siger Hans Okholm, der er gruppeformand for SF.