Foto: Esben Stenfeldt

Silkeborg skal spare 66 millioner kroner

De ydre rammer til kommunens budget for 2017 er nu på plads. Hvis budgettet skal hænge sammen, skal der findes besparelser for 66,4 millioner kroner til næste år.

- Vores indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne, og for at få et budget i balance er vi nød til at finde reduktioner på 66,4 mio. kr. i 2017 stigende til 110 mio. kr. i 2018, siger borgmester Steen Vindum (V).

Der skal spares mellem 1 og 4,4 procent på de forskellige serviceområder til næste år, og de tal stiger til mellem 1,7 og 5,4 procent i 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har prioriteret, at udvalgene for børn og unge og kultur, fritid og idræt skal finde den mindste besparelse i procenter. Begge udvalg skal skære 1,7 procent af budgettet over de næste to år.

Byrådsmedlemmerne i de politiske udvalg beslutter selv, hvordan besparelserne skal findes, men udvalgene har fået et katalog med forslag, der er udarbejdet af administrationen. Kataloget består af 95 forslag.

Da budgettet endnu ikke er vedtaget, kan der endnu ikke siges noget om, hvordan de 6000 kommunalt ansatte bliver ramt af reduktionerne. Mange af de 95 forslag i idékataloget indeholder afskedigelser.

- Med den normale medarbejderomsætning, vi har i Silkeborg Kommune, forventer vi, at de færre medarbejdere i væsentligt omfang kan findes ved naturlig afgang, omplaceringer og lignende. Det vil vi tilstræbe i størst muligt omfang, siger Steen Vindum.