Foto: Silkeborg Kommune

14 millioner skæres fra børneområdet

Farvel til 17 lærere i folkeskolen, 14 ansatte i SFO'erne og tre ansatte i daginstitutioner for handicappede børn. Det er forslag til besparelser.

Silkeborg Kommune skal spare 66,4 millioner kroner på næste års budget. 14 millioner af de kroner skal findes på børne- og ungeområdet.

Det er op til politikerne i Børne- og Ungeudvalget at beslutte, hvordan de vil spare de 14 millioner kroner.

Kommunens administration har lavet 95 forslag til hvordan man kan spare, 31 af dem er på børneområdet.

Der er blandt andet et forslag om at skære otte millioner kroner på den normale undervisning i folkeskolerne, fem millioner på normeringen i SFO og 1,1 million på to dagtilbud til børn med fysisk eller psykisk handicap. De tre forslag beløber sig altså samlet til 14,1 millioner kroner.

Konsekvenserne vil blandt andet være et farvel til ansatte svarende til 34 fuldtidsstillinger.

I Skolegades Børnehave og Solsikken, der har dagtilbud for handicappede børn, vil det betyde færre aktiviteter for børnene og mindre tid til samarbejde med forældrene.

I SFO'erne vil mange ansatte miste timer, og der vil blive færre pædagogiske aktiviteter. En reduktion af åbningstiden er også i spil.

I folkeskolerne vil et farvel til 17 fuldtidslærere blandt andet betyde færre timer med to undervisere, dårligere forberedelse og mindre tid til skole-hjem-samtaler.

Farvel til hver fjerde børnehaveansat
Børne- og Ungeudvalget skal ikke kun finde besparelser for 14 mio. kroner. I 2018 stiger besparelsen til 23 mio. kroner.

Et andet forslag til besparelser er at skære i lønudgifterne i daginstitutionerne. På den måde kan der spares 6,3 millioner kroner, men det vil koste 19 fuldtidsstillinger i daginstitutionerne, hvilket vil forringe normeringen.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er personalenormeringen i Gl. Silkeborg Kommunes daginstitutioner reduceret med henholdsvis 16,6 % i vuggestuerne og 23,3 % i børnehaverne.

Gennemføres den foreslåede besparelse vil reduktionen stige til 19,5 % i vuggestuerne og 25,9 % i børnehaverne. Det betyder med andre ord, at hver fjerde medarbejder i børnehaverne og hver femte i vuggestuerne er forsvundet.

- Der er ingen tvivl om, at der blandt forældre og borgere er meget stor opmærksomhed på de vilkår vi giver vores små børn. En yderligere normeringssænkning vil møde betydelig modstand. Sådan skriver administrationen i sparekataloget.

Det endelig budget og de endelige besparelser vedtages først i oktober.