Maskinen, der i sin tid monterede jordankrene. Foto: Silkeborg Kommune

Ekspropriation til jordankre var ulovlig

Det var ikke lovligt, da Silkeborg Kommune eksproprierede grundejere på Torvet for at gøre plads til jordankre.

Det siger Vejdirektoratet i et udkast til en afgørelse på en klage fra grundejere omkring Torvet, det skriver mja.dk.

Vejdirektoratet mener ikke, at man kan kalde den privatejede parkeringskælder for en del af offentlig vej, og derfor kunne kommunen ikke ekspropriere som de gjorde.

Afgørelsen får opsættende virkning på arbejdet med jordankrene. Entreprenøren må altså ikke skyde jordankre ind, før en endelig afgørelse i klagesagen er truffet.

Det vil dog ikke få nogen reel betydning, for arbejdet, for entreprenøren oplyser ifølge mja.dk, at alle jordankrene allerede er boret i jorden – og de kan ikke komme ud igen.

Derfor fortsætter byggeriet efter tidsplanen.