Affald skal sorteres i seks kategorier

I fremtiden skal langt mere affald sorteres, før skraldebilerne kommer og henter det. Resultaterne fra forsøg i Sejs og Kjellerup er positive. Så nu skal affald deles i seks kategorier.

Silkeborg Kommune har en målsætning om at genanvende mindst halvdelen af alt husholdningsaffald i 2020.

Derfor skal et nyt affaldssystem lette sorteringen af blandt andet glas, plastik og madaffald, så det er lettere at genbruge.

Flere end 400 husstande i Sejs og Kjellerup har deltaget i et forsøg med at dele deres affald i seks kategorier: glas, plast/metal, papir/pap, madaffald, restaffald og problemaffald.

Omkring 80 procent af de deltagende husstande har frivilligt valgt at beholde ordningen, efter at forsøget officielt er slut.

- Folk er rigtig glade for at sortere og kan godt finde ud af det. Langt, langt de fleste hilser ordningen velkommen, siger Jarl Gorridsen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Nu skal en lignende ordning udbredes til resten af kommunen. Det vil nok ske i løbet af første halvdel af 2017.

- Jeg ved for mig selv, at så behøver jeg ikke have glas- og metalaffald i kælderen længere. Nu kommer kommunen og henter det, siger Jarl Gorridsen.

Ordningen kommer sandsynligvis til at bestå af tre spande, hvoraf de to er inddelt i to rum. Hertil kommer en lille kasse til problemaffald som kemikalier, elektronik og batterier.

Byrådet vedtager formentlig først et nyt affaldssystem i efteråret, og så træder det i kraft i begyndelsen af 2017.