Foto: Silkeborg Kommune

Sådan bliver den fremtidige skolestruktur

De grove træk i en ny skolestruktur blev i aftes præsenteret for skolebestyrelserne i Silkeborg.

Det tidligere forslag om at lave ni store skolefællesskaber er droppet.

Skolerne rundt om i kommunen skal i stedet indgå i forpligtende samarbejder, hvor det bliver op til  skolechefen og skolelederne at aftale indholdet i det samarbejde.

For Kjellerup, Vinderslev, Sjørslev, Funder og Kragelund skoler bliver det lidt anderledes.

De tre første lægges sammen til ét skoledistrikt med fælles økonomi, leder og bestyrelse. De tre nuværende skoler bliver derved afdelinger.

Den samme model anvendes på Funder og Kragelund skole, der altså også bliver afdelinger i et større distrikt.

Hvis en klasse har 12 eller færre børn, kan skolelederen beslutte at slå flere klasser sammen på tværs af afdelingerne.

Når elever skal placeres på en afdeling i de nye distrikter, er afstanden til nærmeste afdeling førsteprioritet.

Den nye struktur skal behandles i Børne- og Ungeudvalget den 23. maj. Herefter kommer den i to ugers høring hos skolebestyrelserne, og så vedtages den endelige struktur i juni.

Den nye struktur skal gælde fra 1. august 2017.

Videnscentre oprettes
En del af den nye struktur er oprettelsen af fire videnscentre.

I aftalen er der indskrevet et ønske om at udbrede aldersintegreret undervisning. Her bliver Buskelundskolen videnscenter. Skolen benytter allerede undervisning på tværs af årgangene.

Sølystskolen bliver videnscenter for sproglig, social og kulturel integration. Dybkær Specialskole bliver videnscenter for børn med særlige vanskeligheder, mens Ungdomsskolen bliver videnscenter for 10. klasse, Euf10 og GFU.

Nye skoledistrikter
Kjellerup, Vinderslev og Sjørslev skoler sammenlægges til ét distrikt.
Funder og Kragelund skoler sammenlæges til ét distrikt.

Følgende skolegrupper skal indgå forpligtende samarbejder
1) Langsø, Resenbro, Sejs og Voel skoler
2) Dybkær, Gødvad og Grauballe skoler
3) Vestre, Gjessø og Virklund skoler
4) Balle og Skægkær skoler
5) Frisholm og Bryrup skoler
6) Fårvang, Gjern og Sorring skoler
7) Hvinningdalskolen og det nye Funder/Kragelund-distrikt
8) Thorning Skole, Ans Skole og det nye Kjellerup/Vinderslev/Sjørslev-distrikt

Du kan læse hele den politiske aftale her.