Kommunen Foto: Esben Stenfeldt

Kom til infomøde om kontanthjælpsregler

Den 1. april trådte de nye regler på kontanthjælpsområdet i kraft, og derfor inviterer kommunen til informationsmøde omkring reglerne.

Mødet vil blandt andet komme ind på kravet om 225-timers arbejde og hvem der modtager integrationsydelse efter de nye regler.

Kommunen afholder de to møder den 25. april, hvor det ene er på dansk, og det andet bliver tolket til engelsk, arabisk, farsi, tegrinya og kurmanji.

Mødet på dansk afholdes klokken 14 til 15.30, og det tolkede møde bliver afholdt lige bagefter, klokken 16 til 17.30. Det foregår i Medborgerhuset på Bindslevs Plads.