Foto: Google Maps

Impala-naboer inviteret til dialogmøde

Naboerne til det nedlagte Hotel Impala på Vestre Ringvej bliver nu inviteret til et dialogmøde om kommunens flygtningeplaner for hotellet.

Ifølge mja.dk kommer dialogmødet til at foregå i Medborgerhuset den 24. maj, hvor medarbejdere fra kommunens integrationsteam vil svare på spørgsmål om, hvad det betyder, når der flytter en gruppe flygtninge ind i nabolaget.

Kommunen har planer om at lade 50-60 flygtninge bo på det nedlagte hotel.

Det er mennesker, der har fået opholdstilladelse i Danmark, og som Silkeborg Kommune har til opgave at få integreret bedst muligt.

Ifølge mja.dk er det meningen, at hotellet skal bruges til flygtninge i op til tre år.