Foto: Esben Stenfeldt

Har du gode idéer til kommunen?

Har du oplevet oversvømmelser på din grund? Hvordan kan vi øge trafiksikkerheden? Det er nogle af spørgsmålene til en ny Kommuneplan.

Den nuværende Kommuneplan skal opdateres til en 2017-2028-udgave. I den forbindelse begynder en forhøring i morgen.

Kommuneplanen er en langsigtet plan som byrådet kan kigge på. Den opdateres hver fjerde år.

Kommunen vil gerne have så mange forslag som mulig til forbedringer inden for syv temaer, der blandt andet tæller trafik, friluftsliv og byggeri i højden, før en ny plan vedtages.

Frem til den 1. juni har alle 90.000 borgere mulighed for at komme med deres bud på den kommunale udvikling de næste 11-12 år.

Inden for temaerne stiller Kommunen 12 forskellige spørgsmål, der er udgangspunktet for dit svar. Dem kan du se nedenfor.

Skybrudsplanlægning:
• Har du oplevet oversvømmelser på din grund eller i dit nærområde?

Trafikplan:
• Hvordan kan vi øge trafiksikkerheden?
• Hvordan kan vi øge den færdselsmæssige sammenhæng?

Byens skala:
• Skal der være mulighed for at bygge højt bygger i Silkeborg, og har du idéer til hvor?
• Hvad vil du gerne vide, før der træffes beslutning om et højt byggeri?

Friluftsstrategi:
• Hvordan tænker du, at vi kan udvikle og understøtte friluftslivet i Silkeborg Kommune, så det tiltrækker endnu flere borgere, turister og outdoor turisterhverv?
• Hvordan bruger du de grønne områder eller naturen til friluftsaktiviteter, og hvad savner du af faciliteter?

Plads til vækst:
• Hvordan kan vi skabe gode steder at bo, så flere flytter til kommunen?
• Hvordan kan vi skabe gode rammer for erhvervsudvikling, så vi har arbejdspladser til fremtiden?
• Hvordan kan vi sikre, at vi også i fremtiden har et alsidigt og aktivt handelsliv, der tiltrækker handlende til vores byer?

Kommunale ejendomme:
• Hvordan kan de kommunale ejendomme understøtte liv og vækst i dit lokalområde?
• Har du idéer til, hvordan vi kan udnytte bygningerne smartere?
• Hvad betyder de kommunale bygninger for dig?

Fleksibilitet i planlægningen:
• Har du kendskab til eksisterende kommuneplanrammer, der ikke vil blive aktuelle for byudvikling de næste 12 år?
• Har du forslag til nye områder, som du ønsker, skal udlægges til byudvikling i Kommuneplan 2017-2028?