Stor opgave med mange flygtningebørn

De mange flygtningebørn stiller store krav til kommunerne, der skal forsøge at integrere dem i skolerne og lære børnene dansk.

- Den udfordring, som vi har, er stor, og den er blevet større her i løbet af 2015, siger formanden for Børne- og Ungeudvalget til TV Midt/Vest

Sidste år modtog Silkeborg Kommune i alt 145 flygtningebørn, men hvis udviklingen fortsætter er forventningen, at tallet kan blive over 500. Flygtningebørnene kunne med andre ord fylde en hel skole selv.

I Silkeborg har vi modtageklasser på syv skoler.

Søren Kristensen forklarer at strategien er at oprette de modtageklasser, der er nødvendigt.

- Men vi kigger også hele tiden på, hvornår børnene så er klar til at kunne være i en almindelig klasse. Specielt de yngre kan forholdsvist hurtigt komme ud og være i en almindelig klasse, siger Søren Kristensen.