Huno Jensen (th.) har det fint med, at et ekspertudvalg anbefaler at droppe målsætningen om at 96 % af skoleelever skal inkluderes (Foto: Silkeborg Kommune)

Skolechef: Inklusionsmåltal skal fjernes

I dag skal undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) og et ekspertudvalg fremlægge detaljerne i en eftersynsrapport om inklusion af skoleelever. Udvalget har kigget på, hvordan det går med målsætningen om, at 96 % af skoleelever skal inkluderes og om det er noget, man skal fortsætte med.

Silkeborgs Skoler opfylder i gennemsnit målsætningen, og ifølge skolechef Huno Jensen skyldes det én ting.

- Vi tager afsæt i, hvad der er bedst for barnet. Hvis der er børn, der kræver noget særlig opmærksomhed, kan eleven få besøg af en rejselærer. Læreren kan komme fra en af specialskolerne i kommunen og har nogle erfaringer, der kan bruges for at løse udfordringen, fortæller Huno Jensen, der også fortæller, at læreren kan komme på besøg i så lang tid, der er brug for det.

Et af hovedpunkterne i ekspertudvalgets rapport er, at kravet om at inkludere 96 % af skoleeleverne skal droppes. Udvalget synes hellere, man skulle tænke på det enkelte barn end at skulle opnå en talmålsætning. Og dette er Huno Jensen enig i.

- Jeg har det fint med, at ekspertudvalget siger, at vi skal have fjerne det måltal. Jeg tænker nemlig, at vi skal kigge på børnene i stedet for at kigge på måltal. Når der bagefter fremlæggelsen kommer en masse anbefalinger, vil vi lade os inspirere, udfordre og guide af dem, afslutter Huno Jensen.

Ekspertudvalget fremlægger rapporten klokken 12.