Kommunen har millioner til gode hos SKAT

Silkeborg Kommunes restancer, der skal inddrives af SKAT, stiger hvert kvartal, og borgmesteren er utilfreds med situationen. Alene i det seneste år er restancerne steget fra godt 37 mio. kr. til over 45 mio. kr.

- Jeg er stærkt utilfreds med, at SKAT ikke løser sin opgave og får inddrevet vores tilgodehavender hos borgere og virksomheder. Det støder min retsopfattelse, for borgerne skal behandles ens og betale, det de skylder. Desuden påvirker det kommunens økonomi. Beløbet stiger og stiger, og det er svært at se på i en tid, hvor vi i kommunerne skal finde store besparelser, siger borgmester Steen Vindum (V).

Restancerne på 45 millioner kroner stammer blandt andet fra manglende ejendomsskat og tilbagebetaling af boligstøtte og kontanthjælp.

Hvis en silkeborgenser ikke vil eller kan betale, har Kommunen mulighed for at sende gælden til inddrivelse hos SKAT.

Forsøger at indgå aftaler
Hos SKAT bliver gælden så ikke inddrevet i samme tempo, som Silkeborg Kommune overdrager den. Derfor er Kommunen begyndte at holde igen.

I mange tilfælde bliver overdragelsen udsat, mens der arbejdes på at indgå en frivillig afdragsaftale.

Kommunen forsøger også at forhindre restancer ved at kræve forudbetaling for forskellige ydelser som buskort, sommerferiesvømning og frugtordning på skolerne.

Der er desuden udviklet en sms-løsning, hvor borgere og virksomheder mindes om betalingsfrister for at undgå rykkergebyrer.

- Det kan ikke være rimeligt, at vi skal opbygge en parallelorganisation for at afbøde den manglende inddrivelse. Vi har jo netop afgivet ressourcer til SKAT for at de skal løse opgaven, siger borgmester Steen Vindum.

Silkeborg Kommune har pr. 31. marts 2016 restancer på 45,4 mio. kr. til inddrivelse hos SKAT. På ét år er restancerne hos SKAT steget 7,8 mio. kr. svarende til 20,7 procent.

De 45,4 mio. kr. dækker over i alt 60.554 ubetalte 'regninger' fordelt på 4.729 borgere.