Til byrådsmøderne i slutningen af februar og i slutningen af marts mødte Forældrenævnet og mange andre bekymrede forældre op. Anja Bisgaard Gaede (på billedet) er formand for nævnet. Foto: Margrethe Løkkegaard

Besparelse: Forældrenævn føler sig hørt

På dagpleje- og daginstitutionsområdet skal der til næste år spares 3,5 millioner kroner. Forældrenævnet har kæmpet mod besparelserne og føler sig hørt.

Det er blandt andet på grund af regeringens omprioriteringsbidrag, at der til næste år skal spares på rigtig mange områder.

Børne- og Ungeudvalget skal i alt finde 14 millioner kroner i næste års budget. Udvalget har besluttet, at 3,5 af de millioner skal komme fra dagplejerne og daginstitutionerne.

- Vi har absolut grund til at føle os hørt, selvom vi endnu ikke er helt i mål. Grundnormeringen bliver nemlig fredet. Forslaget ligger altså op til vi beholder de hænder, vi har nu. Det er positivt for samtlige institutioner, børn og forældre, skriver Anja Bisgaard Gaede på Facebook.

Hun er formand for Forældrenævn Silkeborg, der har kæmpet mod besparelserne, blandt andet med en underskriftindsamling, der ifølge formanden har 2500 underskrifter.

Besparelserne betyder blandt andet nedlæggelse af en konsulentstilling, sammenlægning af daginstitutionerne Midtbyen, Sydbyen og Virklund til to, farvel til en pulje til indkøb af pædagogisk IT-udstyr og en lavere normering i de mindste børnehuse.