Genrefoto

Justeret forslag om skolestruktur klar

Gruppeformændene bag den politiske aftale om en ny skolestruktur har nu justeret forslaget efter at skolebestyrelserne har haft forslaget gennemgået. Det er nu blevet sendt tilbage til byrådet, som endeligt skal godkende den nye skolestruktur på et byrådsmøde den 27. juni 2016.

Høringssvaret, som skolebestyrelserne fra kommunens 27 skoler har gennemgået, indeholder få justeringer i forhold til det originale udkast.

- Høringen blandt skolebestyrelserne har ført til en mindre justering, hvor Buskelundskolen, der er udpeget til videnscenter, har bedt om også at blive en del af et forpligtende samarbejde, og nu kommer til at indgå i et forpligtende fællesskab med Hvinningdal og Funder-Kragelund skoler, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Søren Kristensen.

Han fortæller også, at skolebestyrelserne har peget på andre ønsker, men at det har været udfordrende, fordi svarene ikke peger i samme retning.

- Her er det vores opgave som politikere at finde den bedste løsning, som tilgodeser flest muligt indenfor de rammer, vi har. Jeg vil gerne kvittere både forældre, medarbejdere, skoler og skolebestyrelser for det store seriøse og konstruktive arbejde med den nye struktur, siger Søren Kristensen.

Det står stadig i forslaget, at fem skoler skal slås sammen til to, og at de resterende 23 skoler skal indgå i forpligtende samarbejder i otte grupper af skoler. Fire skoler bliver udpeget som særlige videnscentre, og skolerne får mulighed for profillinjer for aldersintegreret undervisning og på overbygningsskoler.

Det næste skridt bliver et ekstraordinært møde i Børne- og Ungeudvalget på tirsdag den 14. juni, og byrådet tager den endelige beslutning om den nye skolestruktur den 27. juni. Skolestrukturen vil træde i kraft fra 1. august 2017.

 • Den decentrale skolestruktur fastholdes, og der lukkes ikke undervisningssteder.
 • Fem skoler lægges sammen til to skoler med fælles skoledistrikt, ledelse og økonomi:
  • Sjørslev, Vinderslev og Kjellerup skoler
  • Funder og Kragelund Skoler
 • 23 skoler indgår i forpligtende samarbejder i otte grupper:
  • Sjørslev/Vinderslev/Kjellerup – Thorning – Ans
  • Fårvang – Gjern – Sorring
  • Langsø – Resenbro – Sejs – Voel
  • Frisholm – Bryrup
  • Dybkær – Gødvad – Grauballe
  • Vestre – Gjessø – Virklund
  • Funder/Kragelund – Hvinningdal – Buskelund
  • Balle – Skægkær
 • Overbygningen for Grauballe Skole flyttes til Dybkær Skole og overbygningen for Gjessø Skole flyttes til Vestre Skole.
 • Fire skoler udpeges til videnscentre:
  • Buskelundskolen: Videnscenter for aldersintegreret undervisning.
  • Sølystskolen: Videnscenter for sproglig, social og kulturel integration.
  • Dybkær Specialskole: Videnscenter for børn med særlige vanskeligheder.
  • Silkeborg Ungdomsskole: Videnscenter for 10. klasse, Eud10 og GFU.
 • Såfremt en skole i en treårig periode har færre end 125 børn i 0. til 6. klasse, skal skolens eller afdelingens fremtid drøftes med skolens bestyrelse og ledelse.