Foto: Wikimedia Commons

Rapport foreslår 11 km omløb af Gudenåen

De fire Gudenåkommuner arbejder på at finde en fremtid for Tange Sø og Tangeværket, så der igen kommer gode gydemuligheder for laks. En ny rapport kommer med fem løsningsforslag, der alle lukker elproduktionen på Tangeværket.

Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner har nedsat en styregruppe, der skal finde en mulig løsning. Ifølge TV Midtvest har et flertal i styregruppen nu peget på en løsning til 248 millioner kroner.

Silkeborg Kommune vil dog ikke tilslutte sig løsningen, der består af et 11 kilometer langt omløbsstryg af Gudenåen uden om Tange Sø.

90 procent af vandet fra Gudenåen skal løbe gennem stryget, mens de resterende 10 procent skal ledes til Tange Sø. Det betyder, at Tangeværket ikke længere kan producere strøm. Derfor foreslås det, at Tangeværket i stedet skal være museum.

Forslaget kommer fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, der i januar blev bestilt til at lave en rapport.

Den er nu klar og indeholder fem forslag, der alle leder så store mængder vand udenom Tangeværket, at det ikke længere kan producere strøm til 3000 husstande.

- Jeg er forundret over de fem modeller, Rambøll har præsenteret. Det var ikke det, jeg havde forventet ud fra det, der var i oplægget, siger Jarl Gorridsen (V) til TV Midtvest.

Formanden for plan-, miljø- og klimaudvalget sidder med i styregruppen for Silkeborg Kommune.

Rambøll lavede også en rapport med løsningsforslag i 2002. Dengang var der otte forskellige modeller på bordet. Det nyeste forslag minder om model 1 og 2 i rapporten fra 2002.