Søren Kristensen (S) og Hans Okholm (SF). Foto: Silkeborg Kommune

S og SF vil tilføre millioner til skolerne

Silkeborg Kommune har udsigt til en forbedret økonomi, efter at regeringen har droppet det omdiskuterede omprioriteringsbidrag. SF og Socialdemokraterne vil derfor sende flere penge til folkeskolerne.

Byrådet og de politiske udvalg arbejder for tiden på budgetterne for de kommende år, hvor der hidtil har været udsigt til store besparelser, fordi der årligt skulle skæres én procent til omprioriteringsbidraget.

Men nu har situationen ændret sig.

- Vi er kommet af med omprioriteringsbidraget, der ville have skabt et kaos af besparelser i de kommende år, siger Søren Kristensen (S) og Hans Okholm (SF) i en pressemeddelelse.

Omprioriteringsbidraget sendes retur til kommunerne i næsten fuldt omfang i 2017, og det bliver afskaffet fra 2018. Hertil kommer, at Silkeborg Kommune kan se frem til at modtage ekstra midler via det aftalte finansieringstilskud.

- Finansieringstilskuddet kan yderligere tilføre cirka 24 mio. kr. til Silkeborg Kommune, som ikke har været med i de økonomiske rammer i den indledende budgetfase. Denne håndsrækning skal løfte folkeskoleområdet, siger Søren Kristensen, gruppeformand for Socialdemokraterne.

Silkeborg Kommunes folkeskoler ligger tredjelavest på landsplan med hensyn til udgifter pr. elev.

- Nu har vi en gylden mulighed for at løfte skolernes økonomi, og det har været en klar ambition for os. Set i lyset af en meget omfattende folkeskolereform og en ny skolestruktur, så er der mere end hårdt brug for at øge de økonomiske rammer. Ellers vil vi se en udhuling af den faglige og pædagogiske kvalitet på vores skoler, og det vil gå ud over eleverne og medarbejderne, siger Hans Okholm (SF).

For Silkeborg Kommunes vedkommende er omprioriteringsbidraget beregnet til at udgøre 37 mio. kr. i 2017, mens finansieringstilskuddet i 2016 udgør 23,8 mio. kr.