Kommunen får tilskud til byforskønnelse

Silkeborg Kommune er på listen over de 45 kommuner, der til og med 2020 får et bestemt beløb af Erhvervs- og Vækstministeriet til at nedrive eller istandsætte faldefærdige bygninger i mindre byer.

Pengene går mere præcist til at nedrive eller vedligeholde bygninger i landsbyer, der har mindre end 3000 indbyggere – eller i det åbne land.

Puljen er på 55 millioner kroner, og ud af dem vil Silkeborg kommune få 600.000 kroner hvert år indtil år 2020.

Beløbet er fordelt efter, hvordan befolkningsudviklingen er, den geografiske position og hvordan belastningen er i kommunen.

Tiltaget er en del af regeringens vækstudspil Vækst og udvikling i hele Danmark, og tanken er, at ved at man forskønner mindre byer, gør man det mere tiltrækkende for folk at tilflytte.