Kom med input til ældres gode hverdagsliv

Har du lyst til at komme med kommentarer, overvejelser og forslag til, hvordan Det Gode Hverdagsliv for ældre i Silkeborg Kommune konkret skal se ud?

Ældre- og Handicapudvalget satte 1. januar gang i en proces, som skal gøre det dejligere at være ældre borger i kommunen: Det Gode Hverdagsliv. Det er nu resulteret i to tekster: Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter og Plejeboligplanen for ældreområdet i Silkeborg Kommune.

Nu har alle mulighed for at sende deres tanker og input til de to formulerede tekster indtil den 22. august klokken 12. De to tekster bliver endeligt behandlet af byrådet den 26. september.

De kommentarer, kommunen specifikt leder efter, er om hvordan Politikken om Det Gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen for ældreområdet kan udføres rent praktisk.

For eksempel, hvordan kan plejecentrene profilere sig på forskellige måder eller hvordan kan plejecentrene målrettes til de forskellige målgrupper?

Læs Politikken om Det Gode Hverdagsliv her og Plejeboligplanen her.

Du kan skrive dine input til sundhedsfaglig konsulent Marie Louise Daugaard på mail: [email protected]