Foto: Silkeborg Kommune

Smedebakken bliver særlig for cyklister

Smedebakken ved Papirfabrikken skal være cykelgade, den første af sin slags i Silkeborg.

Udnævnelsen betyder ikke, at det bliver forbudt for biler at køre på vejen, det skal bare ske på cyklisternes præmisser.

Det betyder blandt andet, at der maksimalt må køres 30 km/t på Smedebakken.

Smedebakken bliver dagligt brugt af rigtig mange elever, der cykler frem og tilbage til Langsøskolen. Samtidigt har en del bilister benyttet Smedebakken som genvej for at undgå Østergadekrydset.

Den trafik skulle gerne blive mindre attraktiv nu. Til glæde for eleverne.

Cykelgaden, som er en af landets første, betyder at kørebanen er reserveret til cykler og små knallerter.

Da der stadig kun er få cykelgader er færdselstavlen endnu ikke officiel. Men Vejdirektoratet har givet dispensation til tavlerne, som bliver sat op 12. august.

Cykelgaden bliver indviet kl. 9.45 af Vej- og Trafikudvalgets formand Frank Borch-Olsen.

Den nye færdselstavle har følgende betydning:
• Kørebanen er reserveret til cykel og lille knallert
• På Smedebakken i Silkeborg tillades kørsel i området ved undertavlen ”Kørsel tilladt”
• Kørsel på kørebanen må kun ske med en hastighed svarende til hastighed for cyklister og førere af lille knallert (normalt under 30 km/h)
• De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden. Kørende må ikke unødigt hindre de øvrige kørende i at komme frem.
• Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.