Infodag for unge med psoriasis

Har du hudsygdommen psoriasis, og er du mellem 15 og 35 år, kan du 1. oktober komme til vidensdag i Medborgerhuset i Silkeborg.

Psoriasisforeningen Region Midt står bag det gratis arrangement, der har til hensigt at nedbryde tabuet omkring sygdommen og skabe fællesskab blandt de unge, der er berørt.

"Du er ikke alene" er det primære budskab, og dagen byder blandt andet på oplæg med læge fra dermatologisk afdeling i Aarhus, netværksskabelse patienterne imellem, oplæg fra erfarne patienter og råd og vejledning til at leve med psoriasis.

Borgere i hele Region Midtjylland kan deltage.

Arrangementet er fra kl. 10-15.30. Tilmelding senest 20. september til [email protected] eller [email protected]