Kultur skal hjælpe sygemeldte

Silkeborg er en af de fire kommuner, der fra januar er med i satspuljeprojektet "Kultur på Recept". Her skal langtidssygemeldte gennemføre et ti-ugers forløb, der har til formål at bedre borgerens tilstand.

I alt 250 langtidssygemeldte forventes at deltage i projektet, der starter i januar 2017. Håbet er, at de med kulturen som drivkraft får mod og energi på deres fremtid på arbejdsmarkedet, eller i det mindste får flyttet fokus væk fra, at de er syge.

Kulturaktiviteterne vil indebære tre dele: skabelse af kultur, hvor borgeren selv er i værkstedet og er kreativ, fællesoplevelse af lyd og tekst i grupper og kulturelle oplevelser generelt.

Sløret er nu løftet for nogle af de silkeborgensiske kulturinstitutioner, der skal være rammer for de kulturbaserede aktiviteter. Det drejer sig blandt andre om Silkeborg Bad, Museum Silkeborg, Silkeborg Bibliotek, Museum Jorn, Kreativ Skole, samt endnu unavngivne private aktører og virksomheder.

- Vi er i gang med projektmodning og laver fodarbejdet til det endelige forløb. Samtidig er vi i dialog med Sundhedsstyrelsen om de betingelser, der følger med pengene, siger Malene Kjær, specialkonsulent for Sundhed og Omsorg hos Silkeborg kommune.

1,85 mio fra satspuljemidlerne er afsat til projektet, og der forventes at være til 25 forløb over en periode på tre år.

De tre andre kommuner i projektet er Nyborg, Aalborg og Vordingborg.