Gødvad mangler en ekstra idrætshal

I Kommunen anlægsbudget er der afsat penge til at opføre nye idrætshaller i fremtiden. Behovet for en ny hal er ifølge en analyse størst i Gødvad.

I dag har Gødvad Idrætsforening (IF) omkring 1200 medlemmer, der har adgang til én idrætshal. Det er kommunens højeste medlemstal per hal.

Gødvad IF har lukket for tilmeldinger til flere hold inden for badminton, håndbold og fitness, fordi der ikke er nok haltider at få.

Flere af foreningens hold sendes allerede ud af Gødvadhallen for at dyrke deres idræt. Derfor har Gødvad IF nedsat en arbejdsgruppe, der kæmper for etableringen af en hal 2.

- Med to folkeskoler, en stor idrætsforening i vækst og omkring 7000 beboere er Gødvad alt for stort et område til blod at have én idrætshal, forklarer arbejdsgruppen.

Ifølge gruppen er området vokset hurtigt de senere år, uden at faciliteterne er fulgt med.

Kommunens kultur- og borgerserviceafdeling er kommet frem til samme konklusion, og med udsigten til yderligere befolkningsvækst i Gødvad, peger afdelingen på Gødvad som det vigtigste sted at bygge en ny hal i løbet af de kommende år.

Næst efter Gødvad, peger analysen på Alderslyst som kommunens mest trængende område.