Trivselsgrupperne vandt i 2014 den kommunale sundhedspris. Foto: Silkeborg Kommune

Trivsels-grupper for børn udvider

Trivselsgrupper for skilsmissebørn og andre børn med problemer er en succes på skolerne i Silkeborg. Otte nye skoler indfører nu tilbuddet, og Selvhjælp Silkeborg er på jagt efter flere frivillige til opgaven.

- Vi oplever, at en lille indsats kan få stor betydning for et barn. Nogle bliver tydeligvis gladere, andre bliver mere afklarede, og mange påskønner den fortrolighed, der opstår i gruppen. De får sat ord på deres egne oplevelser og opdager, at de er i samme båd og både kan give og modtage gode råd. Det kan bryde ensomheden, siger koordinator for trivselsgrupperne Steen Andreassen, Selvhjælp Silkeborg.

Langt de fleste trivselsgrupper er for skilsmissebørn, men også børn med andre sorger og lavt selvværd kan dele tanker med andre i samme situation.

Børnene får mulighed for – i et fortroligt rum – at blive hørt, at lytte til hinanden og give hinanden gode råd – børn og børn i mellem. De frivillige voksne fungerer som dåseåbnere for den gode samtale.

- De frivillige kommer med meget forskellig baggrund, og det vigtigste er, at man kan lytte og er rummelig og psykisk robust, siger koordinator for Trivselsgrupperne Steen Andreassen, Selvhjælp Silkeborg.

Forsøget blev permanent
Trivselsgrupperne begyndte som et treårigt forsøg med støtte fra Bikubenfonden, men blev sidenhen indført som en permanent ordning.

Alle interesserede skoler kan komme med i ordningen, der har penge til 20 grupper. Foreløbig er 16 af kommunens 27 folkeskoler med.

De frivillige gruppeledere bliver uddannet til opgaven og får løbende supervision. Den 23. august er der informationsmøde hos Selvhjælp Silkeborg om at blive gruppeleder.