Mange skolebørn deltog på to hjul i Smedebakkens indvielse som cykelvej. Fotos: Marie-Louise Kjær

Stort fremmøde til åbning af cykelvej

Mange var mødt op for at bevidne åbningen af Silkeborgs første cykelgade: Smedebakken. Fremover er gaden primært cyklisternes, og bilisterne må maksimalt køre 30 km/t på strækningen.

Kl. 9.45 holdt Vej- og Trafikudvalgets formand Frank Borch-Olsen en tale, før han klippede den røde snor, så de fremmødte skolebørn symbolsk kunne passere i flok.

- Jeg håber, at denne cykelgade ikke bliver den sidste af sin slags i Silkeborg. Gennem årene har vi formået at nedbringe antallet af trafikofre i byen, og mit håb er, at tiltag som disse vil gavne den statistik endnu mere, siger Frank Borch-Olsen.

De mindre skoleklasser var mødt talstærkt op på deres cykler, iført selvlysende gule sikkerhedsveste, og de for alderen obligatoriske cykelhjelme. Frank Borch-Olsen trak selv i en lignende vest inden indvielsen.

Der er endnu ganske få cykelgader på landsplan, så tavlerne, der i dag er blevet sat op i gaden, er endnu ikke officielle og har krævet dispensation fra Vejdirektoratet.

Den nye færdselstavle har følgende betydning:
• Kørebanen er reserveret til cykel og lille knallert
• På Smedebakken i Silkeborg tillades kørsel i området ved undertavlen ”Kørsel tilladt”
• Kørsel på kørebanen må kun ske med en hastighed svarende til hastighed for cyklister og førere af lille knallert (normalt under 30 km/h)
• De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden. Kørende må ikke unødigt hindre de øvrige kørende i at komme frem.
• Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

Foto: Marie-Louise Kjær