Byrådet forhandler om budget 2017

Silkeborg Kommune skal spare 66 millioner kroner på budgettet til næste år, og borgmester Steen Vindum (V) har de seneste to dage fremlagt sit bud for resten af byrådet. Nu skal der forhandles og justeres.

Silkeborg er i vækst, og væksten i antallet af borgere har stor betydning for både skatteindtægterne og for tilskuddene fra staten.

- Men vores indtægter stiger ikke så hurtigt som udgifterne. Derfor har vi indarbejdet reduktioner på 66,4 mio. kr. i budgettet for 2017, så indtægter og udgifter balancerer, siger Steen Vindum.

I løbet af de kommende par måneder skal byrådet så forhandle og behandle Steen Vindums udkast. Der er allerede lagt op til at skære jævnt på de kommunale serviceområder med mellem 1 og 4,4 procent.

- Både borgere, ansatte og politikere har en interesse i, at kommunen fortsat har en robust økonomi, hvor der er balance i budgettet mellem vores indtægter og udgifter. Derfor er byrådet nødt til at træffe nogle benhårde prioriteringer i forhold til, hvor vi vil bruge penge, og hvor mange, vi vil bruge, siger borgmesteren.

Byrådets medlemmer forhandler nu med borgmesteren uden for byrådssalen, og den 19. september skal budget 2017 så førstebehandles i byrådssalen.