Kort: Silkeborg Kommune

10 millioner kroner afsat til Nordskovvej

De fleste tilladelser til en vej gennem Nordskoven er ved at være på plads, og nu begynder den mere detaljerede planlægning. Byrådet afsatte i aftes 10 millioner kroner til det arbejde.

Forlængelsen af Drewsensvej mod øst, gennem Nordskoven og ud til Århusvej har været gennem en lang proces med undersøgelser, klager og afgørelser.

Som en sidste ting mangler en godkendelse til at ophæve strækningen som fredskov, men Kommunen har sendt en ansøgning af sted.

Derfor har byrådet nu frigivet 10 millioner kroner til at komme videre. Der skal laves en detaljeret planlægning af vejen, laves museumsundersøgelser, landmåling og opkøbes jord. Arbejdet begynder i næste måned og tager et års tid.

Når projekteringen er færdig, skal der afsættes penge til selve anlægsarbejdet, og så skal den opgave sendes i udbud.

Det forventes at tage to år at bygge Nordskovvejen.

Enhedslisten, Lars Munksø (løsgænger) og Peter Nyegaard Jensen (V) stemte imod forslaget. Leif Lund (løsgænger) undlod at stemme.