Foto: Silkeborg Kommune

Debat: Lad os udbygge hallerne

Lad os udbygge hallerne i HA85, ØBG, Gødvad GIF i 2017-18!

Vi har tre stærkt voksende områder i den nordlige udkant af Silkeborg, som har mange børn, unge, voksne og ældre. Fælles for dem er, at de er stærkt aktive, og de har problemer med at få plads til alle de mange mennesker, som gerne vil deltage i det frivillige foreningsliv og dets tilbud.

Det unikke ved det frivillige foreningsliv er, at det hjælper hele paletten, som vi arbejder med i Silkeborg Kommune. Det giver sunde vaner for hele livet at motionere, og det gør det for alle aldersklasser. Man ved, at det giver bedre indlæring for de unge. Det er også i det frivillige foreningsliv, at mange unge første gang stifter bekendtskab med det at have ansvar for andre end sig selv! Så selvfølgelig skal vi understøtte den udvikling, der er i kommunen, og sørge for rammer for den vækst, læring, sundhed, så det frivillige initiativ kan forsætte uhindret!

Morten Høgh
Medlem af Byrådet i Silkeborg Kommune og gruppeformand for Liberal Alliance
Medlem af Ældre og Handicapudvalget og Næstformand Sundheds og Forebyggelsesudvalget.
Tlf. 23 23 86 28