Signalkrebs truer hele Gudenåen

Der er fundet signalkrebs ved Gudensø ved Ry, og dermed er hele Gudenåen nu truet af signalkrebsen, der er på EU's forbudsliste over invasive arter.

- Det betyder med stor sandsynlighed, at signalkrebsen har invaderet Gudenåen. Det er en stor trussel mod biodiversiteten i åen, for signalkrebsen er grådig og næsten altædende. Den spiser både snegle, fiskerogn og -yngel, muslinger, vandinsekter og planter, siger zoolog Morten Vissing fra AQUA Akvarium og Dyrepark.

Han slår nu alarm, fordi der netop er fanget seks signalkrebs meget tæt på Gudenåen i Gudensø ved Ry.

I efteråret 2015 advarede samme Morten Vissing om, at der var brug for flere ressourcer og større politisk bevågenhed for at undgå, at signalkrebsen invaderede Gudenåen.

- Sidenhen er signalkrebsen kommet på EUs såkaldte dødsliste over invasive arter, som skal bekæmpes, men indtil videre har det desværre knebet med at få tildelt ressourcer, fortæller Morten Vissing.

Netop Gudenåens store net af vandløb gør det utroligt svært og omkostningsfuldt at bekæmpe signalkrebsene. Derfor efterlyser Morten Vissing politisk vilje til at komme krebsen til livs.

- Hvis signalkrebsene skal bekæmpes, skal man allerførst danne sig et overblik over problemets omfang. Det er afgørende vigtigt at finde ud af, hvor meget de har bredt sig og om de yngler, siger zoologen.

DTU AQUA undersøger lige nu, om de fundne signalkrebs er smittede med den frygtede krebsepest, der er dødelig for de danske krebsdyr.

signalkrebs