Sidste års Ungebyråd. Nu skal der vælges nye medlemmer. Foto: Silkeborg Kommune

Så er der snart ungebyrådsvalg

De unge byrådsmedlemmer har snart siddet et år i det ungebyråd, der sidste år blev etableret i en to-årig forsøgsperiode. Medlemmerne kan højst sidde ét år af gangen, derfor skal der snart være valg igen.

- Siden uge 37 har de lokale skoler undervist i demokrati og medborgerskab med udgangspunkt i materiale, vi har udarbejdet. Formålet er både at lære eleverne om demokrati, men også opfordre dem til at søge ind i Ungebyrådet, siger Isak Vatne Rasmussen, konsulent i Silkeborg Kommune og kontaktperson på projektet.

Rådet arbejder med mærkesager, som til sidst sendes videre til Byrådet som forslag. De fire mærkesager består blandt andet af ønske om bedre førstehjælpsundervisning i skolen, et ung-til-ung-projekt til hjælp for nytilkomne unge flygtninge og indvandrere, og bedre offentlig transport for skoleelever.

- Lige den med offentlig transport er svær, da kommunen desværre er underlagt sparekrav, siger Isak Vatne.

Af de indtil videre fire opstillede kandidater er tre gengangere, mens en enkelt pige er ny. Der er plads til 31 unge i byrådssalen.

29. september er sidste frist for at stille op, og 3. og 4. oktober skal der stemmes.