Foto: Silkeborg Kommune

De Radikale vil skære i politiske udvalg

Det radikale byrådsmedlem Johan Brødsgaard ønsker færre politiske udvalg fremover i Silkeborg Byråd. Det vil han og Radikale Venstre gå til valg på.

Johan Brødsgaard mener, at der er flere uhensigtsmæssigheder ved den nuværende struktur med ni forskellige udvalg. Han foreslår at skære antallet ned til syv, måske endda længere ned.

Efter valget i 2013 opstod to udvalg ud af det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg. I dag er der således både et Ældre- og Handicapudvalg og et Sundhed- og Forebyggelsesudvalg.

- Jeg mener, at de emner som de to udvalg beskæftiger sig med er så tæt knyttet, at det ikke giver mening at have to udvalg til at behandle sagerne. Det trækker også processerne i langdrag, når en politisk sag skal behandles i flere udvalg, siger Brødsgaard.

Han har altid undret sig over, hvorfor udvalget pludselig skulle splittes op.

- Vi skal kun have de udvalg, som det giver mening at have. Vi skal ikke opfinde udvalg til lejligheden, siger byrådsmedlemmet, der også tror på, at færre udvalg vil føre til mere kvalificeret politisk arbejde.

Han udelukker ikke, at flere udvalg vil kunne slås sammen. Eksempelvis kunne Plan-, Miljø- og Klimaudvalget slås sammen med Vej- og Trafikudvalget.

Johan Brødsgaard er næstformand i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.